Helsingin XII Joutsen apteekki
aloitti toimintansa vuonna 1912. Se on Suomen ainoa
vanha apteekki, joka on toiminut koko ajan samoissa tiloissa
ja jonka kalusteet ovat säilyneet alkuperäisessä asussa.
Apteekkari Bengt Mattila kertoo
näillä sivuilla yhdeksän tarinaa Joutsen apteekista ja
jokaisen tarinan ohessa esitellään apteekin historiaa kuvin ja sanoin.

*

Sivuston tekemistä ovat tukeneet Otto. A. Malmin lahjoitusrahasto,
Apteekkariliitto, Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet.
Sivuston on suunnitellut ja toteuttanut Pro Svanen-työryhmä:
Apteekkari Bengt Mattila, monimediatuottaja Liisa Kunttu ja monimediatoimittaja Heikki Kunttu.ETUSIVULLE JOHDANTO TARINAT

Aloita tästä >

Tekstit: Liisa Kunttu
Översättning från finska till svenska: Bengt Mattila
Kaikki mv-valokuvat ovat Joutsen apteekin arkistosta.
Niiden kuvaaja on mainittu, jos tunnetaan.
Värivalokuvat: Heikki Kunttu / KUTOMO